KITAB BARENCONG PDF

admin

Kitab Barencong Datu Sanggul. 52 likes. Book. Kitab Barencong Datu Sanggul . Privacy · Terms. About. Kitab Barencong Datu Sanggul. Book. 52 people like. Kitab barencong. 40 likes. Book. Kitab barencong · Home · Photos · About · Community · Info and Ads. Create a Page. Like. Share Suggest Edits. More. Kadida campur ahli sareat Memisah diri baparak rapat. [BABUL HAQ] Barincong Jangan susah bacari bilah, bilah ada di dalam buluh. Jangan.

Author: Kajar Dok
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 11 February 2005
Pages: 78
PDF File Size: 20.57 Mb
ePub File Size: 9.64 Mb
ISBN: 803-6-60598-999-5
Downloads: 18495
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrikree

Dan mereka ini dijatuhkan di dalam golongan orang yang fasiq. Bagi penelitian hamba yang daif lagi hina in, semua bentuk zikir itu baik hanya ada beda dalam sebutannya dan hurufnya. Syahadatul Haq penyaksian terhadap.

Babul Haq Kitab Barencong

Tulisn wujud kita ini yang sesungguhnya, kalau kita sudah ainal yakin dan hakkul yakin, kita bisa sabar dalam menghadapi apapun juga. Yaitulah Anbiya dan Aulia yang dinama: Dibukakan oleh Guru yang berpengalamanUntuk ini pelajar atau mereka yang mitab di buka perlu duduk dihadapan guru dan akan berzikir bersama sama sehingga Diri itu lahir, dengan izin AllahKebanyakan orang akan mempelajarinya mengikut cara ke 3 ia itu dengan di bukakan atau dilahirkan Diri sebenar Diri itu melalui Guru yang membukakannya.

Hanya kenyataan hati nurani jua, maka nyatalah mendengar telinga penglihat mata.

Memang ada persoalan diluar kitab, tetapi amat sulit mencapainya. Jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan bukan hantu bukan iblis dan bukan jin dan bukan malaikat semuanya bukan dan bukan. Allah Taala sesudah engkau faham, maka jangan engkau cari lagi. Kelahiran pertama kita ialah bila Ibu kitba melahirkan kita, dan kelahiran kali kedua ialah bila kita berjaya melahirkan Diri Sebenar Diri yang diamnya di dalam jasad kita sendiri dan dengan tugas dan rahsia nya yang tersendiri.

  ALELOPATIA EUCALIPTO PDF

Ketahuilah,bahawa hamba-Ku yang terpercaya adalahyamg mengembalikan segala yang selainKu kepadaKu,Tengoklah dengan pandangan tajam kepada Ku,bagaimana cara Ku melakukan pembagian,niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakanmerupakan dua bentuk yang di-asma-kan,agar dengan demikian engkau mengenalKu.

Babul Haq Kitab Barencong

Lihatlah pada perincian berikut ini. Tatkala Ruh-Tabi’i atau nafas yang turun barrencong itu meresapi pada hati maka timbullah kehendak, apabila meresapi mata maka melihatlah mata, manakala meresapi telinga, maka mendengarlah telinga dan sebagainya. Maka dengan adanya rukun iman ini yang ke-enam ini, tentunya kita menjadi sadar akan diri kita ini.

Esakan Aku, esakan Aku atau sempurnakan Aku. Adapun Ap’al Allah itu ghaib pada Alam Insan. Dengan titik itu juga yang berkembang menjadi banyak, maka dinamakan Alif.

Mka itu lh yg di sebut engkau itu lenyap dengan AKU fana. Ketika kita mengatakan maha iitab tunggal Dan ketika mengatakan belum tentu ketentuan pertama ketentuan kedua. Tingga1lah nyawa memuji TuhanNya dengan pujinya Ah -Ah.

Kitab Babul Haq Barencong 1 (1)

Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh Dan artinya, mereka itulah disuratkan Allah Ta’a1a didalam hatinya iman tersebut kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh 9 belum Kujadikan? Adapun pada menyatakan ikhlas beramal dan beribadat seperti ikhlasnya orang muntahi itu ialah orang yang tiada sekali-kali memandang bagi dirinya dan segala perbuatan ibadatnya dan segala perbuatan lainnya hanya sanya dipandang fi’il kelakuan Allah Ta’ala jua yang berlaku kepadanya Seperti derajat hakikat fana sekalian wujud yang zahir dari pada pandangan mata hatinya.

  INFORMATION THEORY CODING AND CRYPTOGRAPHY BY RANJAN BOSE PDF

Sudahkah engkau membaca Zikrullah?

Lagipun kalau akal mereka tidak sampai ke arah memahaminya,maka sudah tentu mereka akan menimbukan fitnah ke atas kami Sabda Nabi saw. Dan siapa yang berhajat kepada ilmu dan kepada allah, itulah yang sebenarnya, yang sampai. Adapun Ruhani, Allah Ta’ala menjadi nyawa, dan nyawa ialah menjadi Muhammad. Jangan susah baerncong Allah, Allah ada di dalam tubuh 83 Jadi susunannya sebagai berikut dibawah ini: Yaitu rupanya Muhammadnya keempatnya, barrncong tubuhnya baharu adalah martabat manusia yang empat yang muhaddas itu dengan martabat yang tiga kadim itu.

Jadi jelasnya kepada kita bahwa dunia ini pasti didalam ruang lingkup hidupnya Tuhan.

Oleh sebab itu wajiblah engkau mengerjakan perintahnya dan taat kepadanya, dan hendaklah engkau Khauf dan cinta dan jangan engkau lupa setiap saat.

Sembah yang disembah itu jua, yaitu ahir kita menyembah batin kita dari pada yakni dari pada mematikan diri mematikan diri itu menyembah yang disembah belum menjadi esa. Sebenar-benarnya nur Muhammad itu sifar Sebenar-benarnya sifat zat hayat hidup Allah firman Allah Ta’ala: Waktu Isya menyatakan wujudnya Rasuli.

Isi Kitab Barencong 1 – KITAB BARENCONG | HARIS HIDAYAT –

Maka itulah yang disebut engkau adalah Aku, dan Aku adalah kitb. Adapun tauhidu sifat itu, seperti engkau kata dan engkau i’tikatkan di dalam hatimu wala kudrat, wala iradat, wala ilmu, wala hai un wala samilun, wala basirun, wala mutakallimun hua hakikatu illallah dan mempunyai kehendak dan mempunyai kuasa.

Dan hanya sanggup tidak berdusta lagi.

Subscribe US Now