LIGJI PER VETERANET E LUFTES PDF

admin

Qeveria Haradinaj ka për qëllim qeverisjen e mire, transparatente dhe në shërbim të qytetarëve të Kosovës. . -keshilltari-i-donald-trump-per-sigurine-e-brendshme/ TZ .. erion brace dy- -me-gaz-dhe-bombardime-logjika-e-luftes-ne-siri/ TZ /ngritet-aktakuze-per-veteranet-mashtrues-te-uck-se/ TZ .

Author: Nikolkis Tuzragore
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 3 May 2006
Pages: 290
PDF File Size: 8.65 Mb
ePub File Size: 18.45 Mb
ISBN: 152-8-46258-391-9
Downloads: 15104
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mejas

Presidenti i Federates Mike 3. Gjate ceremonise nje grup ligi ekzekuton pjese te ndryshme muzikore. Mund ta marre fjalen edhe Dekani i trupit diplomatik, i cili pershendet ne emer te trupit diplomatik 3min. O Dita e Pavaresise Kombetare. Normalisht zija per vdekjen e nje Presidenti te Republikes eshte nje dite pune, por mund te zgjatet ne raste te vecanta deri ne tre dite. Kjo nuk zbatohet per perfaqesuesit e pozicioneve te tjera qeveritare.

Ky brez mbahet ne ceremonite zyrtare, pritjen e autoriteteve te larta, manifestimet e popullit ne sheshin veteganet qytetit, mbledhjet e keshillit ose te punes, festa, dasma, funerale dhe ngjarje te tjera publike.

Ministri i Arsimit dhe Shkences Ne te djathte te makines VP vendoset flamuri i vendit mik. Ky rregull zbatohet edhe per automjetet e importuara apo te blera ne vend nga agjensite e specializuara te OKB-se, te cilave u jepet targa TD.

Free Download Veteranet E Uck mp3

Cdo lgji regjistrohet ne natyren e saj, daten, vendin dhe arsyen per te cilen eshte dhene. Bold and italic tags should reflect the contents of a site to some degree. Ne rastet e vizitave zyrtare asiston edhe ambasadori i vendit perkates.

  BEARING AN HOURGLASS PIERS ANTHONY PDF

Armet dhe mbajtja e tyre 6.

Perfaqesise diplomatike i jepet nje kopje e programit perfundimtar disa dite perpara mberritjes se delegacionit. Nje minute ose me shume heshtje ne lfutes dhe auditore publik si parlament, zyra, universitete, bashki, vende pune, shkolla, kazerma.

Komisioni i krijuar ne kete rast percakton te gjitha modalitetet e ceremonise zyrtare funebre, komunikaten per shtyp dhe nekrologjine e te ndjerit. E njejta ceremoni zhvillohet edhe kur viziten e ben zyrtarisht nje president i huaj.

CEREMONIALI ZYRTAR RSH

Ne keto raste eshte natyra e ceremonise qe kushtezon edhe radhen e veteranft ndryshe te personaliteteve. Ne nje manifestim te armes se policise se shtetit, vendi i drejtorit te pergjithshem te policise duhet te jete prane ministrit te rendit.

Festat zyrtare dhe pubIike. Perparesia e organeve te pushtetit vendor 52 3.

Bashkeshortes se Presidentit i drejtohet Znj. Ceremonia organizohet nga pushteti vendor i Tiranes dhe komuna lihji Pezes. Brenda salles VP 1 nuk lejohet monitorimi dhe pergjimi.

Kjo mund te behet edhe per personalitete te huaja te spikatura ose me lidhje te vecanta me Shqiperine, por gjithmone sipas vendimit te mesiperm. Pas kesaj, te pranishmit ftohen ne Pallatin e Brigadave per te mare pjese ne pritjen zyrtare. Protokolli i Presidences kryen te gjitha formalitetet dokumentare te nevojshme para largimit dhe per ardhjen e Tij.

Sugjerohet qe numri i personaliteteve vendase qe marrin pjese ne ceremoni te jete i kufizuar. Atashete ushtarak te akredituar. Ne rast zije per shkak te detyres, flamurit i lidhet nje fjongo kuq e vteeranet. We found a folder structure in the links on your page. Flamuri kombetar mund te vendoset ne mjediset e brendshme te zyrave publike, te administrates qendrore, universitete, seli te partive politike dhe organizatave te ndryshme, institucione shkencore livji kulturore, objekte te kultit etj.

  COURS PHP5 POO PDF

Ky vendim eshte njekohesisht i detyrueshem per shtetin qe e ka derguar, permban detyrimin qe ta terheqe personin e pa deshiruar dhe ligni sigurohet qe e ka lene territorin shqiptar brenda kohes se caktuar.

Nenkryetar i Kuvendit Numri i lufres duhet te jete tek.

Istog – Republika e Kosoves

Notes Verbale i bashkelidhet formulari D ne 2 kopje, me firmen e titullarit dhe vulen e misionit. Ne te gjitha qytetet e Shqiperise behet e njejta ceremoni nga autoritetet me te larta vendore. Konfirmimi zyrtar i perfundimit te punimeve Documents. Veprimtaria e zyrs s Protokollit te Shtetit rregullohet me akte t veanta ligjore ose nnligjore. Ne dreke ata mund te shoqerohen nga bashkeshortet e tyre.

Komandanti i Truprojs s nderit i paraqet forcn Kryeministrit luftez.

Nenshkrimi i marreveshjeve 44 5. O Shefi i sektorit prezantohet ne drejtori nga Sekretari i Pergjithshem. Perfaqesuesi i Presidentit radhitet ne vendin qe i takon sipas rangut te tij. Pritje ne Ministrine e Puneve te Jashtme

Subscribe US Now